Jass Kaselaan + Saaremaa muuseum


"Inimese pea"

12.07.-31.08.2018

Oma residentuuri jooksul oli kunstnik Jass Kaselaanel võimalus väljastpoolt tulijana vaadelda ja kogeda ühe Eesti vanima muuseumi igapäevaelu ja köögipoolt. Selle tulemusena tekkis tal selge, lausa pildiline kujutlus muuseumist kui omalaadsest mälust, mis on täidetud eriilmeliste mälestustega.

Üldjoontes võib muuseumit vaadelda ühiskondliku mäluna, mis olemuselt sarnaneb inimese omaga. Muuseumis hoitavad eksponaadid omandavad seeläbi mälestuste tähenduse. Mälestused on kui meelde jäänud või ka üles tähendatud mälupildid. Nii on ka eksponaadid kui meenutused sündmustest, aegadest, isikutest... Sarnaselt mälestustele on mõni eksponaat olulisem ja mängib enesemääratluses tähtsamat rolli – teist peetakse seevastu ebaoluliseks.

Saaremaa Muuseumi kogudega tutvudes köitsid Kaselaant enim eksponaadid/mälestused, mis on jäänud tagaplaanile, unustusse või ei sobitu üheselt määratlustesse. Talle kui skulptorile osutus tähelepanuväärseimaks TTÜ Kuressaare Kolledži (TalTechi meremajanduse keskuse) arheoloogiliste kaevamiste käigus leitud dolomiidist objekt. Oma kogu ja iseloomulike tunnuste poolest meenutab leidobjekt inimese pead. Ilmselgelt ei pärine dolomiitkuju iidsetest aegadest ega oma selget ajaloolist või kunstilist tähendust, mis muuseumi vaatenurgast muudab objekti väärtuse eksponaadina kaheldavaks.

Näituse jaoks lõi Kaselaan teda paelunud objektist ligi sada kipskoopiat, mida eksponeeriti arhiiviriiulitel lossi abihoones ning millele kunstnik lisas muuseumi fotokogust valitud fotode põhjal tehtud suurendused inimeste nägudest, keda fotode halva kvaliteedi või muude põhjuste pärast pole suudetud tuvastada. Nii valitud keskkond kui kahe meediumi kontseptuaalne kõrvutamine mõjusid kummastavad. Modelleerimata objekt, mida on seeriana esitatud ning dokumentaalfotod langesid mõlemad klassikalisest ”kunsti” määratlusest välja. Tundes huvi minevikulisuse vastu astus kunstnik sedapuhku mälestuste arheoloogi rolli, tegeledes mälu, mäletamise, määratlemise, unustamise ning teiste üldinimlike nähtustega, mis kontsentreerunult kerkivad esile just muuseumi kontekstis.

Jass Kaselaan (1981) on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ning Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonna magistrantuuri. Hetkel jätkab ta õpinguid Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas. Kaselaane loomingu keskmes on peamiselt suuremahulised skulptuuri-, heli- ja ruumiinstallatsioonid. Tema projektidele iseloomulik totaalsus on läbi mõeldud pisimagi detailini, arvestades valitud teemat ja toimumispaigana kasutatavat ruumi. Kaselaan on pälvinud Köler Prize’i peapreemia (2014), Kristjan Raua nimelise kunstipreemia (2014) ja Anton Starkopfi stipendiumi (2011). Alates 2018. aastast on Kaselaan üks riikliku kunstnikupalga saajatest.

Saaremaa Muuseum on Eesti vanimaid (asutatud 1865) ja suurimaid muuseume. Kuressaare piiskopilinnus, mida rahvasuus kutsutakse ka Kuressaare lossiks, on rajatud 14. sajandil. Tänapäeval paikneb linnuses Saaremaa Muuseum, kus näeb mahukaid püsinäitusi Saaremaa loodusest (kolmes saalis), vanemast ajaloost (kolmes saalis) ja lähiajaloost (seitsmes saalis), mitmesuguseid ajutisi näitusi, korraldatakse kontserte, teatrietendusi, stiliseeritud ”piiskopi pidusööke” jms üritusi. Linnust ümbritsev 14.–19. sajandil kujunenud kindlus on omapärane militaararhitektuuri vabaõhumuuseum, kus saab tutvuda kaitserajatiste arenguga läbi aegade.

Jass Kaselaane residentuur muuseumis toimus 15.–28. veebruaril 2018.
Kunstniku residentuuri toetas ka Arensburgi Restoran Kuressaares.


Publikuprogramm

12.07 Kunstibuss Tallinnast

12:00–14:30 Eesti Arhitektuurimuuseumi ”Avatud majade“ ekskursioon Kuressaares arhitekt Mihkel Koppeli juhtimisel
15:30 Ekskursioon Saaremaa Muuseumis peavarahoidja Priit Kivi juhatamisel
17:00 Näituse avamine ja vestlus kunstnikuga

Täname: Priit Kivi, Garel Püüa, Taniel Vares, Terje Nepper, Eesti Kultuurkapital

Galerii

Eesti keeles