proloogkooli aastane vabaharidusprogramm

Sügisel 2020 startis uus vabaharidusprogramm, mis on mõeldud kunstnikele, disaineritele, arhitektidele, kriitikutele, kuraatoritele jt loovisikutele, kes soovivad tuge iseseisva uurimistööga mõnda neid huvitavasse teemasse sukeldumisel. proloogkooli esimeses lennus osalesid Anna Kaarma, Sille Kima, Piibe Kolka, Krista Mölder, Jane Remm ja Mart Vainre. 

  Loe nende tagasisidet SIIT

proloogkooli teine lend, mis nüüd osalejaid otsib, jätkab sarnase struktuuriga. Oodatud on nii teemad, millel konkreetne väljund juba teada (näitus, trükis vms) kui ka need, mille puhul pole kindel, mis neist saama peaks ja kas üldse midagi saab. Septembrist juunini toimuvad igas kuus kohtumised; vahepealset iseseisva töö perioodi aitab järje peal hoida spetsiaalselt välja töötatud nn töövihik. Iga osaleja paneb paika oma eesmärgid ning tööplaani, proloogkoolil on selle protsessi juures toetav ja struktureeriv roll. Kohtumispaigana rändab proloogkool erinevate kunstiinstitutsioonide vahel - eelmisel aastal käidi külakorda näiteks Arhitektuurimuuseumis, ARSis, KKEKis, KAIs ja ETDMis.

Võrreldes esimese aastaga on muutunud see, et kohtumisi on igas kuus kaks - üks pikem ja üks lühem. Mitmed harjutused, mida esimese lennuga prooviti, tulevad kasutusele ka nüüd. Igakuistel kohtumistel annavad osalejate vahepealsele tööle ja tekkinud ideedele tagasisidet Ingrid Ruudi, Kai Lobjakas ja Maarin Ektermann ning kogu grupp; osalejad saavad valida külalisi, keda kutsuda ja programm on kokkuvõttes väga paindlik, joondudes ühiselt otsustades osalejate enda soovidest ja vajadustest.

  Loe pikemalt proloogkooli tagamaade kohta SIIT

  Täida 2021/2022 osalustaotlus SIIT

Algatus lähtub siinsetest tühikutest täiskasvanute nn jätkuhariduses – kuidas hoida end vormis peale kõrgkooli lõpetamist, selle astmete vahepeal või kui ametlik haridussüsteem üldse ei sobi? Elukestev õpe on valdkonnana jagunenud koolituste ning hobihariduse vahel, kuid kumbki suund ei pruugi vabakutselisele loovisikule sobida. Lisaks on kaasajal loomulikult lõputu nn teadmiste-buffee võimalus, kuid tohutust hulgast vabalt kättesaadavatest loengutest, podcastidest, e-kursustest jms on ühel tavalisel lihtsurelikul siiski üsna keeruline endale süstemaatilist teadmistekogumit kokku panna. 

proloogkool ühendabki nö DIY lähenemise täiskasvanute jätkuvale enesetäiendamisele, pakkudes samas raamistiku, mis on nii piisavalt paindlik kui ka nõudlik osalejate panuse suhtes. Õppekava, hindeid ja tunnistusi ei ole. Garantiisid, et õppimine kui selline üldse aset leiab, samuti mitte – see, mida iga osaleja proloogkooli aastasest vabaharidusprogrammist saab, sõltub tema enda valmidusest sellele oma elus ruumi teha ning kaasa töötada. Kuid lubada saab, et selle aasta jooksul mõtlevad süvenenult iga osaleja ning tema teemaga kaasa kogenud kolleegid disaini-, arhitektuuri- ja kunstivaldkonnast. Otsime koos!


Proloogkooli struktuurPüsimentorid

Maarin Mürk/Ektermann on kunstitöötaja, kes tegeleb kaasaegse kunsti, rohkem ja vähem eksperimentaalse hariduse, kunstikriitika jms teemade vahel kokkupuutepunktide loomisega. Tema viimased suuremad projektid on koos Mary-Ann Talvistuga „Kunstnikud kogudes”, Sigrid Viiri soolonäituse "Võltspuhkaja" kureerimine EKKMis ning koos Henri Hütiga kultuurielu mõningaid rituaale ümbermõtestav RESKRIPT Kanuti Gildi SAALi egiidi alt. Igapäevaselt töötab ta Eesti Kunstiakadeemias üldteooriaainete keskuse juhataja ja lektorina ning juhib Klassikaraadios kord kuus eetris olevat saadet Kunstiministeerium (koos Indrek Grigoriga).Ingrid Ruudi on arhitektuuriajaloolane, kuraator ja kriitik, kelle uurimisvaldkondadeks on arhitektuur ja avalik ruum 20. sajandi teisest poolest tänapäevani, kunsti ja arhitektuuri kokkupuutepunktid ning ruumilise keskkonna feministlikud aspektid. Tema suuremateks kuraatoriprojektideks on olnud “Gaasitoru” Veneetsia arhitektuuribiennaalil (2008), linnainstallatsioonide festival LIFT11 (2011, koos Margit Arguse, Margit Aule ja Maarin Ektermanniga), uurimuslikud näitused “Ehitamata. Visioonid uuest ühiskonnast 1986–1994” (2015) ja “Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile” (2019) Eesti Arhitektuurimuuseumis ning Dénes Farkasi isiknäitus “How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques” (2017) Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Hetkel töötab ta EKA Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis teaduri ja lektorina. Vt lähemalt ingridruudi.ee.
Kai Lobjakas on kunstiajaloolane ja kuraator ning Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi juht. Ta on olnud mitme nii Eesti kui rahvusvahelise näituse kuraator, uurinud ja kirjutanud nõukodude ja kaasaegsetest Eesti disaini ja tarbekunstipraktikatest, pidanud loenguid disainist. Ta on disainimuuseumide võrgustiku AAD liige ning on rahvusvahelise muuseumide nõukogu ICOM tarbekunsti- ja disainimuuseume koondava komitee ICDAD esimees.***

proloogkooli algataja on Maarin Ektermann.
proloogkooli visuaalse näo on kujundatud Maria Muuk.
proloogkool tänab Kulkat (Ingrid Ruudi ja Kai Lobjaka stipendiumid) ning STLi uurimisresidentuuri 2019 - 2020, mis on inspireerinud antud programmi väljatöötamist!

proloogkooli võõrustasid aastal 2021/2022: Arhitektuurimuuseum, Kai kunstikeskus, KKEK, ARS, ETDM - suured tänud!
Eesti keeles