Tegemist on mitte-formaalse aruteluga, mille käigus võetakse ükshaaval läbi nii näitusel eksponeeritud üksikteosed kui ka tervik; lisaks käsitletakse ilmunud arvustusi. See on pigem kompiv kui diagnostiline formaat, aidates üksteisel lugeda näitust tähelepanelikumalt, erinevatele tõlgendustele ning seostele võimalust andes. See on ka harjutus sellest, kuidas hoida diskussioonikultuuri, teha kriitikat, oma seisukohti argumenteerida – ja jääda lõpuks võib-olla ikkagi erinevate arvamuste juurde. Näitusearutelu kvaliteet ehk see, et kas sellelt ürituselt midagi "saab", on iga osaleja kätes; vestlust suunavad kõik osalejad, kõigi küsimused-mõtted panustavad tekkivasse arutellu. Hea arutelu tekkeks võiks olla enne iseseisvalt näitust vaadanud.

Näitusearutelu võiks toimida proloogina kunstikriitikale – katsepolügon, kus põhjaliku(ma)lt süüvida, oma mõtteid testida ja kuulata kollektiivses ajus tekkivaid seoseid. Näitusearutelu toimub ilma kunstniku / kuraatori osaluseta – need formaadid, kus kohtuda autoriga, on väljal juba olemas.

Näitusearutelude info on seni liikunud Facebooki kaudu, osalemissoovist kirjutage maarinektermann@gmail.com

Toimunud on järgmised näitusearutelud:

21.07.2017 – Mihkel Ilus „Pista see endale seina“, Hobusepea galeriis
19.01.2018 – Marco Laimre „Motor“, Tallinna Kunstihoones
11.02.2018 – Marge Monko „Kivid teemantide, teemandid kivide vastu“ Tallinna Linnagaleriis ja Tõnis Saadoja „Stuudio“ Kunstihoone galeriis
22.03.2018 - Paco Ulman "Heitmaa" Arhitektuurimuuseumis
27.04.2018 - Katerina Gregose kureeritud näitusel "Riik ei ole kunstiteos" Tallinna Kunstihoones