Kodutud tekstid

2018. aastal algatasid Maarin Ektermann ja Airi Triisberg ürituste sarja „Räägime kunstipoliitikast!”, mille eesmärk oli sõnastada kunstielu kitsaskohti (Sirbis on varem ilmunud kokkuvõtted sarja raames toimunud mõttevahetustest, nt „Kust king pigistab?” 14. XII 2018 ja „Näitusetasud – kolm näidet mujalt” 06. II 2019). Arutelude käigus nimetati pakilise probleemina alatasustatud tööd ning sündis idee töötada välja mudel õiglasemate tasumäärade kehtestamiseks. Mudeli kujundamises osales kahe aasta jooksul ligikaudu 70 kunstivaldkonna praktikut. Omaalgatuslikus korras sündinud tasumäärade ettepanek ilmus jaanuaris 2022 elektroonilise väljaandena.

Elektroonilise vihiku saab alla laadida SIIT

“I never rest, but I don't know if I ever work either” (2018/2019)
Alateema “Kunstitöö”; tegemist on kogumikuga 2017. aastal läbi viidud mitteformaalsest uurimusest selle kohta, kuidas eesti kunsti- ja kultuuritöötajad puhkavad. Saatetekst Maarin Ektermannilt. Ilmus trükitud vihikuna; läbimüüdud. 
2017. aastal ilmus kolm vihikut:

Jan Verwoert, “Ammendatus ja ülevoolavus” 

Alateema “Kunstitöö”; eesti keelde tõlkinud Martin Rünk, toimetanud Neeme Lopp. Väljaandmist toetas EKA kirjastus.

Intervjuu kuraator Tiiu Talvistuga (2017)
Alateema “Kureerimisest”; küsijateks Maria-Kristiina Soomre ja Maarin Ektermann.

Intervjuu Kultuuriklubiga Kelm (2017)
Alateema “Omaalgatuslikud kultuuripraktikad”; küsijaks Maarin Ektermann.****


“Kodutud tekstid” on Maria Muuki, Ott Kagovere ja Maarin Ektermanni algatatud katusnimetus vihikute sarjale, kuhu kogunevad intervjuud, esseed jm tekstid, millele justkui õiget sahtlit ei ole, kuid mis tunduvad olulised ringlusesse saata. See on avatud pilv, kuhu laetakse üles tekstid ilma hierarhiate, kronoloogia või ajalookirjutuse taagata, ilma kindla õppekava, sisendite ja väljunditeta. Aga nagu iga talletatud teadmine, võivad need vihikud saada aluseks nii ühele kui ka teisele.

Alateema “Kunstitöö” koondab materjale kultuuriproduteerimise prekaarsest reaalsusest. Uurides loomingulise töö privileegide, koormuse ja igapäevaelu vahelist tasakaalu, dokumenteerib ja jätkab sari 2017. aasta sügisel Fotokunstimessi raames toimunud tööteemalist avalikku programmi, mille panid kokku Muuk, Kagovere ja Ektermann osana GD projektiruumi väljapanekust.

Alateema “Kureerimisest” koondab üleskirjutusi vestlustest kuraatoritega ja kuraatorite vahel. Aeg-ajalt tundub, et inimesed räägivad omavahel üha vähem, kolleegidevahelisi süvenenud vestlusi juhtub harva, kuid pole ilmselt kuraatorit, kes eitaks just selliste vestluste teedrajavat rolli oma kujunemisloos. See on avatud ja elav arhiiv – kindla aja- ja kohamääratlusega konspektid, mis on mõeldud täienema, paranema, ajas laagerduma.

Alateema “Omaalgatuslikud kultuuripraktikad” esitab väikestele, ise-organiseerunud algatustele küsimusi nende kujunemise, igapäevase toimimise, missiooni, motivatsiooni ja jaksu kohta, eesmärgiga tõsta neid laiema tähelepanu alla, väärtustada ja tunnustada, luua avalikult ligipääsetav arhiiv ning julgustada uute algatuste tekkimist.


Sarja on kujundanud Maria Muuk ja Ott Kagovere.

Vihikud on saadaval:


Eesti keeles