Kunstnikud kogudes


EV100 juubeliaastaks ellu kutsutud projekt “Kunstnikud kogudes” viis kaasaegse kunsti väljal töötavad kunstnikud kokku (väike)muuseumitega üle Eesti, et tõmmata tähelepanu kultuuripärandile ning pakkuda selle mõtestamiseks ja tänapäevaga sidumiseks uusi viise. Kunstnike töötamine kogude või arhiividega on kaasaegses kunstis küllaltki levinud praktika, kuid Eestis on katse sellise põhjalikkusega uusi ühendusi luua ja kogukondi sidustada esmakordne.

“Kunstnikud kogudes” mõte oli lihtne: kümme kunstnikku lähevad kümnesse muuseumisse, on seal residentuuris ning teevad selle tulemusena midagi, mida saab avalikult kogeda (näituse, installatsiooni, sündmuse vms). Kõik kümme projekti tulid välja väga erinevad, kuid tinglikult võib need jaotada kolme rühma: püsiekspositsiooni täiendused, muuseumile lisandunud ruumid ja iseseisvad teosed-sündmused.

Kunstnike vaade pakkus kõrvalpilgu ja täienduse nendele lugudele, mida muuseum on otsustanud oma kogude ja ekspositsiooni kaudu jutustada. Vastuvõtvatele muuseumitele vahendas projekt uusi ideid ja kontakte, millega ehk ka edasi minna; kunstnikud omakorda on saanud kogemuse töötada kunstivälja tavapärasest kontekstist kaugemal ning õppida tundma ühte muuseumit tema loomulikus elukeskkonnas.

Edaspidi plaanime keskenduda aastas maksimaalselt kolmele analoogsele ettevõtmisele, et pakkuda kunstnikele uusi võimalusi residentuuride näol ka mitte-kunsti kohtades Eesti kontekstis ning viia kaasaegse kunsti töömeetodeid väljalt välja.

Projekti tulemusena sündinud trükist “Kunstnikud kogudes” saab soetada järgmistest poodidest: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Lugemik, Puänt!

Projektijuhid on kunstiteadlased ja haridustöötajad Maarin Ektermann ja Mary-Ann Talvistu. Projekti veab proloogkool, omaalgatuslik platvorm, mis toob kokku kaasaegse kunsti ja mitteformaalse hariduse. Projekti graafiline disainer on Viktor Gurov.

Rohkem infot:
maarinektermann@gmail.com
marytalvistu@gmail.com
+
372 55 52 0882Täname Karl Kipperit abi eest kodulehe timmimisel!
Täname Eve Anijärve ja Darja Andrejevat tõlkeabi eest!