Kunstnikud kogudes


"Kunstnikud kogudes" sügis 2021:

Viktor Gurov x Rahvusraamatukogu

Viktor Gurovi kohaspetsiifiline näitus „Aeglased sammud – kõndija maastikus“

„Aeglased sammud – kõndija maastikus“ viib jalutuskäigule rahvusraamatukogu ümbruses ja ruumides, tuues kokku ekspeditsioonide märkmed ja visandid, Kusta Toomi põneva ajaloolise isiku ja loomingu ning Rein Muuluka maastikufotod. Rahvusraamatukogus kulgeb väljapanek jalutuskäiguna läbi tähenduslike paikade ja nurgataguste, andes võimaluse märgilise hoonega tutvumiseks veel enne, kui suur renoveerimistöö selle mitmeks aastaks sulgeb.


Viktor Gurov
(s 1989) on kunstnik ja graafiline disainer, kes on töötanud viimased aastad nii projektiga „Kunstnikud kogudes“ kui ka Eesti Rahvusraamatukogu näituste osakonnas. Ümberlülitumine kunstnikurolli andis võimaluse igapäevatöö kõrval jätkata oma uurimuslikku kunstnikupraktikat, töötada põhjalikumalt rahvusraamatukogu kogudega ning kasutada materjaliga ümberkäimisel teistlaadi perspektiivi.

Projekt „Kunstnikud kogudes“ (2017– , Maarin Ektermann, Mary-Ann Talvistu) on ellu kutsutud eesmärgiga viia dialoogi kaasaegses kunstiruumis tegutsevad loovisikud ja (väike)muuseumid üle Eesti. Koostöö Eesti Rahvusraamatukoguga andis võimaluse katsetada seda koostöövormi ka teistes mäluasutustes ja laiendada kunstnike dialoogi pärandkultuuriga.

Facebook: https://www.facebook.com/kunstnikudkogudes
#kunstnikudkogudes


Toetajad: Eesti Kultuurkapital


"Kunstnikud kogudes" suvi 2021:

Aro Velmet x Sindi Muuseum

Andrus Laansalu x Järva-Jaani Koduloomuuseum

“Kunstnikud kogudes” viib kokku kaasaegse kultuuri väljal tegutsevaid loovisikuid ja väikemuuseumeid üle Eesti, et luua uusi võimalusi pärandi tõlgendamiseks ja selle vahendamiseks publikule. 2018. aastal EV100 kunstiprogrammi suurüritusena alguse saanud projekt on praeguseks loonud 11 sellist dialoogi, mis on päädinud eriilmeliste näituste ja sündmustega, tekkinud on uued kontaktid ja hoogustatud arutelu pärandi esitlemise ja tõlgendamise ning regionaalse kunstielu osas.

Kuko projektid algavad kõik kutsutud loovisikute viibimisega muuseumis residentuuris, mis annab võimaluse keskenduda kohapealsele uurimustööle, tutvustada oma töömeetodeid muuseumiperele ja luua sidemeid kogukonnaga. Kuna see, mis täpselt toimuma hakkab, selgub alles pärast residentuuri, on see lähenemine nõudnud muuseumidelt usaldust ja protsessiga kaasas olemist – ning on rõõm avada tekkinud koostöö tulemid nüüd ka publikule.

“Kunstnikud kogudes” projekti veab proloogkool, omaalgatuslik platvorm, mis tegeleb kaasaegse kunsti vahendamise ja alternatiivharidusega. Kuko projektijuhid on Maarin Ektermann (maarinektermann@gmail.com) ja Mary-Ann Talvistu (marytalvistu@gmail.com), graafiline disainer Viktor Gurov.


Facebook: https://www.facebook.com/kunstnikudkogudes
#kunstnikudkogudes


Toetajad 2021: Eesti Kultuurkapital, Muinsuskaitseamet, Tori vald


“Kunstnikud kogudes” raames veel tulekul:

sügisel 2021 – Viktor Gurov x Rahvusraamatukogu

kevadel 2022 – Edith Karlson x Viljandi Muuseum


NB! EV100 raames toimunud kümnest Kukost ja projektist tervikuna annab hea ülevaate ka 2019. aastal välja antud trükis – ostusooviga kirjutage palun maarinektermann@gmail.com


Väikese sissevaate trükisesse saab siit:


Tunnustused

"Kunstnikud kogudes" projekt pälvis 2018. aastal ka Kulka Kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia ning äramärkimise Muuseumiauhindade kogukonna-projektide voorus. 

KuKo trükis valiti 2019. aastal Eesti 25 kauneima raamatu hulka.

KuKo sotsiaalmeedia lingid: Toetajad:

Täname Karl Kipperit abi eest kodulehe timmimisel!
Täname Eve Anijärve ja Darja Andrejevat tõlkeabi eest!

Eesti keeles