Kunstnikud kogudes


EV100 juubeliaastaks ellu kutsutud projekt “Kunstnikud kogudes” viis kaasaegse kunsti väljal töötavad kunstnikud kokku (väike)muuseumitega üle Eesti, et tõmmata tähelepanu kultuuripärandile ning pakkuda selle mõtestamiseks ja tänapäevaga sidumiseks uusi viise. Kunstnike töötamine kogude või arhiividega on kaasaegses kunstis küllaltki levinud praktika, kuid Eestis on katse sellise põhjalikkusega uusi ühendusi luua ja kogukondi sidustada esmakordne.

“Kunstnikud kogudes” raames on kunstnikud kõigepealt valitud (väike)muuseumi juures residentuuris, tutvuvad kogude, püsiekspositsiooni, muuseumi igapäevase toimise ning selle rolliga kohaliku kogukonna juures. Seejärel töötavad kunstnikud välja uued teosed ja formaadid, mida saab avalikult kogeda näituse, installatsiooni, sündmuse vms vormis. Kunstnike vaade pakub kõrvalpilgu ja täienduse nendele lugudele, mida muuseum on otsustanud oma kogude ja ekspositsiooni kaudu jutustada. Vastuvõtvatele muuseumitele vahendab selline projektiformaat uusi ideid ja kontakte, millega ehk ka edasi minna; kunstnikud omakorda on saanud kogemuse töötada kunstivälja tavapärasest kontekstist kaugemal ning õppida tundma ühte muuseumit nö tema loomulikus elukeskkonnas.

EV100 raames teostatud k
õik kümme projekti tulid välja väga erinevad, kuid tinglikult võib need jaotada kolme rühma: püsiekspositsiooni täiendused, muuseumile lisandunud ruumid ja iseseisvad teosed-sündmused. Kuko sellest osast valmis ka kokkuvõttev raamat, millesse saab sisse vaadata videos allpool.

2019. aastal teostati Tartu Ülikooli Muuseumi kutsel järgmine Kuko - seekord täiendustega ehk kunstniku kõrval liitus projektiga ka teadlane; muuseumis rediseerumine päädis näitusega Tartu Ülikooli Kunstimuuseumis. 

2020. aastal toimusid ettevalmistustööd järgmisteks Kuko'deks - projektijuhid külastasid oma välitöödel ligi 30 väikemuuseumit ning läbirääkimised kolme järgmise kunstnik-muuseumi paarikuga on juba toimumas, et suvel 2021 tulla taas avalikkuse ette väikese "Kuko festivaliga". Rohkem uudiseid juba peagi!

Kuko on välja andnud ka ühe raamatu - EV100 raames loodud 10 kunstiprojekti dokumentatsioon on saanud endale lisaks mõtestavad ning konteksti avavad esseed. Türkist saab soetada järgmistest kohtadest: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Lugemik, Puänt ja otse korraldajatelt!

Kuko projektijuhid on kunstiteadlased ja haridustöötajad Maarin Ektermann ja Mary-Ann Talvistu. Projekti veab proloogkool, omaalgatuslik platvorm, mis toob kokku kaasaegse kunsti ja mitteformaalse hariduse. Projekti graafiline disainer on Viktor Gurov.


Väikese sissevaate trükisesse saab siit:


Tunnustused

"Kunstnikud kogudes" projekt pälvis 2018. aastal ka Kulka Kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia ning äramärkimise Muuseumiauhindade kogukonna-projektide voorus. 

KuKo trükis valiti 2019. aastal Eesti 25 kauneima raamatu hulka.

KuKo sotsiaalmeedia lingid: Toetajad:

Täname Karl Kipperit abi eest kodulehe timmimisel!
Täname Eve Anijärve ja Darja Andrejevat tõlkeabi eest!

Eesti keeles