Laura Põld + Kunda Tsemendimuuseum


Näitus Kunda Tsemendimuuseumis 

15.06.–30.09.2018

Laura Põld lõi Kunda Tsemendimuuseumi püsinäituse sisse alternatiivse teekonna, jutustades samuti linna, siinsete loodusressursside ja tootmise ajalugu, kuid tegi seda abstraktsemalt ja poeetilisemalt. Algselt oli kunstnikul plaan töötada vana tsemenditehase karismaatiliste varemetega, pudelahjude säilmetega, kuid külastajate sinna juhtimine oleks olnud liiga ohtlik. Seega tõi kunstnik midagi arhitektuuripärandi tunnetusest hoopis siseruumidesse, luues monumentaalsed objektid, millel leidsid oma koha nii kunagine linna Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu seinaleht Herilane, keraamilised objektid kui ka leitud kivistised.

Kunstnikule omased voolavad vormid ja materjalikasutus ei tõmba konkreetset piiri loodusliku ja tehisliku, leitud objektide ja omaloodu, uue ja vana vahele. Tutvudes residentuuri käigus Kunda Nordic Cementi tehase tootmisprotsesside ja toormaterjali karjääridega, leidis Põld inspiratsiooni just kohalikust Lontova kihistu ”sinisavist”.

Laura Põld on väga protsessikeskne kunstnik — lõpliku vormini jõuab ta palju katsetades ja materjalidega mängides. Ka selle sekkumise valmimine oli pikaajaline ja töömahukas protsess, mille tarbeks eksperimenteeris Põld loodusliku savikrohvi valmistamise võtetega, kohandades seda oma skulptuurilaadsete objektidega. Põldammutab inspiratsiooni primitiivkeraamikast, Aafrika traditsioonilisest ehituskunstist, looduslike materjalide omadustest ning eelkõige kohast, kus ta parajasti töötab, püüdes tabada selle genius loci ’t, kohavaimu.

Laura Põld (1984) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuseõppe keraamikas ning Tartu Ülikooli magistrantuuri maalikunsti erialal; elab ja töötab Tallinnas ja Viinis. Praegu jätkab ta oma õpingud Linzi Kunsti- ja Disainiülikooli skulpturaalsete kontseptsioonide ja keraamika osakonna magistrantuuris Tema peamiselt kohaspetsiifilised teosed tegelevad maastiku-, materjali- ja kohatunnetuse kogemusega. Eri meediumite nagu maal, installatsioon, keraamika, video ja tekst kombineerimisel ning olemasolevate materjalide taas-kasutamisel tekivad (galerii) ruumiga ühte sulanduvad tajumaastikud. Laura Põldu on tunnustatud mitme auhinna ja stipendiumiga, nagu Eduard Wiiralti stipendium (2008), Ado Vabbe stipendium (2013), Köler Prize’i grand prix (2016) ja Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia (2014 ja 2018). Alates aastast 2018 on Põld ka üks riikliku kunstnikupalga saajatest.

LOE LISAKS

Kunda Tsemendimuuseumis on võimalik tutvuda tsemendi leiutamise ja kasutusele võtmise looga, tsemendi tootmisprotsessiga ja Kunda tsemendivabriku ajalooga. Muuseumikülastaja saab teada, miks ja kuidas hakkas inimene ise valmistama kivi, tutvub tänapäeva tsemendi- tööstusega ja võib läbida hiigelsuure pöördahju analoogi, kogedes tunnet, mis tekib klinkril seal keereldes. Kunda linna ajalugu on täielikult läbi põimunud tsemenditootmisega, alates ettevõtlikust Kunda mõisaomanikust John Carl Girard de Soucantonist (1826—1896), keda rahvas Suka Antoniks kutsus, kuni AS-i Kunda Nordic Cement tänapäevase tehaseni, mida kiidavad nii töötajad kui ka linna elanikud. Enam ammu ei kata Kundat hall tolmukord ja linna kihistused on põnevaks avastamiseks nii sise- kui ka välisturistidele. Kindlasti tasub külastada Kunda vana tööstusmaastikku, hüdroelektrijaama, ajaloolist Lontova asulat koos seikluspargi ja Blücheri kohvikuga ning hea ilmaga ka supelranda!

Laura Põld oli muuseumis residentuuris 12.–16. märtsil 2018.
Residentuuri korraldamist toetas ka Kunda Tsemendimuuseum.

NB! Osa Laura Põllu loodud ekspositsiooni täiendustest jäi muuseumisse vaadeldavaks ka peale näituse lõppu!


Publikuprogramm  

15.06.2018 Kunstibuss Tallinnast
14:00 Soovijatele ekskursioon AS-i Kunda Nordic Cement tehasesse
16:00 Näituse avamine ja vestlus kunstnikuga
17:00 Ringkäik Kunda vanal tehasemaastikul Uno Trummi juhatamisel
16.06.2018
18:00 Ringkäik näitusel koos kunstnikuga
19:00 Loeng kaasaegsest Eesti kunstist (Maarin Ektermann ja Mary-Ann Talvistu)

29.09 Eesti Loodusmuuseumi loodusretk bussiga Tallinnast: sada aastat tehismaastikke Ida-Virumaal. Retkel külastati nii praegusi kui ka ajaloolisi tehismaastikke, mille peamiseks kujundajaks on olnud põlevkivi kaevandamine ja töötlemine, mis sai alguse natuke enam kui sada aastat tagasi. Teejuhiks oli loodusmuuseumi geoloog Sander Olo.

30.09 Muuseumi hooaja lõpetamine. Töötoad ja vestlused Kunda sinisavi kasutamise võimalustest. Triin Pruuli juhendamisel sai harjutada praktilised võtteid sinisaviga ökoviimistluses ning juua teed Laura Põllu Jaapanis valmistatud teeanumatest.

Suur tänu: Kristi Onkel, Helen Jagant, AS Kunda Nordic Cement, eriti Peeter Toom, Ülari Pai ja Allar Aamer, Triin Pruul, Dénes Farkas, Maarja Tänav Katrin Hallas, Janis Abele, Inese Emma Klovina, Lukas Eggerth, Uno Trumm, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Eesti Kunstiakadeemia keraamikaosakond, Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu, Eesti Loodusmuuseum

Galerii

Residentuuri raames külastati ka Kunda Nordic Tsement tehast ning karjääri, suur aitäh huvitavate ekskursioonide eest! Põnevat infot tsemenditootmise ajaloo kohta jagas veel ka Uno Trumm.

Eesti keeles