Jaanus Samma + Liivi muuseum


"Kiri seintel. Kodavere välikäimla"

30.06.–25.08.2018

Jaanus Samma oli juba enne ”Kunstnikud kogudes” projektiga liitumist alustanud tööd Kodavere kiriku hoovialal asunud välikäimla restaureerimisega koos Hilkka Hiiopi töögrupiga. Selle seintele kirjutatud sõnumid ja nimed jutustavad lugusid 20. sajandi alguse külaajaloost ja inimestest. Objekti kunagist arhitektuuri polnud võimalik enam säilitada, aga päästa õnnestus käimla seinteks olnud lauad, mis pärast puhastamist ja konserveerimist kinnitati õiges järjekorras metallist karkassile, mis võimaldaks seinte lihtsamat liigutamist ja eksponeerimist.

Liivi Muuseumis residentuuris olles asus Samma uurima käimla ajalugu. Millal täpselt ehitis püsti panna õnnestus, pole teada, aga vanim kanne, mida praegu on nendelt seintelt võimalik leida, on ”A. E 5.X.1916”. Nimed, mida võib käimla seintelt lugeda, on paljudele kohalikele inimestele endiselt tuttavad. Intervjueeritutel seostusid mõne nimega naljakad lood ja juhtumised, mida kuulates ärkasid tekstid seintel ellu. Kuigi käimla ei ole aastakümneid kasutuses olnud, oli tore kuulda, et vahel käidi neid kirjutisi lugemas ja imetlemas hiljemgi. Viimane dateeritud kirjutis pärineb 1947. aastast. Selle objekti ja uurimustöö eksponeerimine Juhan Liivi ja ta venna Jakobi kodutalu rehe all võimaldas mõneti üllatava osa kohalikust pärimusest tuua ka laiema ringi külastajate teadvusesse.

Koos Sammaga Kodavere välikäimla tekste uurinud folklorist Andreas Kalkun leidis, et tüüpiliselt on seintel säilinud enim mina-olin- siin-laadis tekste, mis koosnevad tavaliselt nimest ja kuupäevast, aga vahel on lisatud ka kirjutaja päritoluküla nimi. Selle kõrval toob ta aga välja, et Kodavere käimla tekstikorpuse poeetilisem osa koosneb tüüpilisest tualetipoeesiast, mis käsitlevad tabustatud urineerimise ja roojamisega seotud teemasid. Siinkohal tasub mõelda ka latrinaalia ehk käimlagrafiti asukoha spetsiifikale, mille on sõnastanud Eestis grafiti ajalugu uurinud Rainer Vilumaa järgmiselt: ”WC eripära grafiti uurimise seisukohalt põhineb käimla eikellegimaalikus loomuses, siin avalduvas avaliku ja personaalse ruumi vastuolus ning selles, kuidas seda vastuolu märgiliselt ületatakse — olles küll õksinda oma intiimses sfääris, kuid ühtlasi avalikult suheldes teiste inimestega, kellele see paik kunagi omakorda saab nende isiklikuks ruumiks.”*

Jaanus Samma on ise juba pikemat aega deklaratiivse grafiti vastu huvi tundnud ja seda ka kogunud. 2012. aastal alustas ta ”Hair Sucks!” projektiga, mis on käsitsi kootud kampsunite seeria, mille mustrid põhinevad linnaruumist leitud seksuaalse alatooniga kritseldustel ja pildikestel. Kodavere välikäimla projekti võib mõtteliselt pidada selle idee edasiarenduseks. Sammal on õnnestunud anda käimlale ootamatu järelelu, luues seejuures uusi tähen- duskihistusi.

* Rainer Vilumaa ”Grafiti Eestis. Tallinn ja Tartu II”. Vikerkaar 10/2002, lk 72.

Näituse kujundus: Brit Pavelson
Tekstid: Jaanus Samma, Hilkka Hiiop, Maari Hinsberg, Andreas Kalkun

Jaanus Samma (1982) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika eriala bakalaureuseõppe ja vabade kunstide magistrantuuri ning täiendanud end mitmel korral Prantsusmaal. Praegu jätkab ta Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppes. Tema kõige tuntum projekt, 2015. aastal Veneetsia biennaalil Eestit esindanud ”NSFW. Esimehe lugu” kõneleb ajalookäsitluses seni jutustamata jäänud loo Nõukogude Liidu okupatsiooni perioodi repressioonidest geidele. Paljud Samma tööd on seotud ka linnaruumi subjektiivse kogemisega. Ta töötab kaasaegse kunsti meediumitega installatsioonist ja videost ehete ja kudumiteni. 2013. aastal võitis Samma kaasaegse kunsti preemia Köler Prize’i grand prix’ ja publikupreemia. Alates 2017. aastast on ta üks riikliku kunstnikupalga saajatest.
LOE LISAKS

Juhan Liivi kodukohas asuva Liivi Muuseumi püsinäitus ”Oleksin ma luuletaja” annab põhjaliku ülevaate luuletaja elust ja loomingust. Väliekspositsioonis saab tutvuda kirjaniku koduks olnud Oja taluga ning ettekujutuse eesti talurahva elust 19.—20. sajandi vahetusel. Muuseumi teine püsinäitus ”Kodavere — hää mürakas kihelkonda” tutvustab piirkonna minevikku ja eri kultuure: kodavere murrakut, vadja pärandit, vanausulisi ning kohalikke baltisaksa aadlikke. Igal kevadel toimub liiviliku luule etluskonkurss koolinoortele, samuti antakse välja luuleauhinda. Liivi Muuseum on tuntud ka festivali ”Eesti Kirjanik” ning suveetenduste poolest.

Jaanus Samma residentuur muuseumis toimus 23.aprill–4.mai 2018.
Residentuuri läbiviimist toetas ka Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp!


Publikuprogramm 

30.06.2018 Kunstibuss Tallinnast

14:00 Ekskursioon Kodavere kirikus koos kirikuõpetaja Raigo Ojametsaga
15:00 Näituse avamine, vestlus kunstniku, Hilkka Hiiopi ning Kuko projektijuhtidega
16:00 Piknik muuseumiõuel
17:00 Ekskursioon Liivi Muuseumis Mari Niitra juhatamisel 
Täname: Mari Niitra, Raigo Ojamets, Hilkka Hiiop, Juhan Kilumets, Evi Treial, Virve Jõgeva, Ann Kilk, Ella Viirmaa, Lehte Vene, Elli Kask, Enn Kurs, Anne ja Karl Elken, Koit Randmäe, Andreas Kalkun, Martin Rünk, Maari Hinsberg, Johanna Lamp, Kaarel Eelma, Eesti Kultuurkapital.

Galerii

Pildid külaskäigust muuseumisse talvel 2017:

Eesti keeles