Tasumäärade ettepanek

2018. aastal algatasid Maarin Ektermann ja Airi Triisberg ürituste sarja „Räägime kunstipoliitikast!”, mille eesmärk oli sõnastada kunstielu kitsaskohti (Sirbis on varem ilmunud kokkuvõtted sarja raames toimunud mõttevahetustest, nt „Kust king pigistab?” 14. XII 2018 ja „Näitusetasud – kolm näidet mujalt” 06. II 2019). Arutelude käigus nimetati pakilise probleemina alatasustatud tööd ning sündis idee töötada välja mudel õiglasemate tasumäärade kehtestamiseks. Mudeli kujundamises osales kahe aasta jooksul ligikaudu 70 kunstivaldkonna praktikut. Omaalgatuslikus korras sündinud tasumäärade ettepanek ilmus jaanuaris 2022 elektroonilise väljaandena.

Elektroonilise vihiku saab alla laadida SIIT

Meediakajastused:

Eesti keeles