Eva Mustonen + Seto Talumuuseum


„/seto"

03.08.–15.09.2018

Reklaam tuli raadiost täistunni jooksul mitu korda, ometi jäi E-l pidevalt vahele, mida reklaamiti. Netiaadressil oleks kindlasti teada saanud, mis see oli, kuid seda, mis ”/seto” ette käis, E samuti ei kuulnud. Ainult ”/seto” peale ärkas kõrv nagu üles, iga jumala kord! See kõik tundus paha-tahtlikult õrritav, sest E tundis, et tal oleks seda infot väga vaja. Ta oli juba nädalapäevi Värskas, kuid ei saanud eriti midagi aru. Nagu sai ka, aga liiga pealiskaudselt ning sedagi oli kunsti tegemiseks vähevõitu. E juba kartis, et asi läheb nii, nagu tavaliselt ikka: ta hakkab isepäiselt lünki täitma ning kirjutab ”/seto” ette mis iganes pähe tuleb. Võis ju loota, et see ei kuku väga halvasti välja — ta ei olnud ju ometi pahatahtlik — ning midagi läheb täppi ka. Vähemalt politsei, metskitsede ja aiakinnaste suhtes? Ka pime kana leiab ju tera.

Suve alguses Värskas Seto Talumuuseumis veedetud residentuuri käigus tutvus Eva Mustonen nii seto pärandi kui ka tänapäevase eluoluga. Kunstnikuna haaras ta silm esmalt ehk tähtsusetuna näivaid detaile, lisaks jäid kummitama üksikud kohalike väljaütlemised, mis moodustasid hapraid seoseid isiklikus välitööde päevikus. Alles hiljem said hajusalt kaardistatud mõtted endale humoorika või hoopis kaunilt poeetilise vormi — kas siis leid-objektide või valminud taieste kujul. Mõttevahetus kohapeal tajutud miski ümber sai endale ajutise kodu Tsäimaja hoovile loodud varjualuses.

Eva Mustonen (1986) on õppinud Tartus ja Göteborgis tekstiili ja semiootikat, hiljem Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri. Mustonen töötab peamiselt installatsiooniga, kuid kasutab väljendusvahenditena ka traditsioonilisi tekstiilikunsti meediumeid. Tema loomingut iseloomustab materjalitundlikkus, DIY-esteetika ning huumor, käsitööoskustel või oskuste puudumisel on tihtipeale oluline roll. Mustoneni loomingut võib tõlgendada feministliku kunsti võtmes, kus privaatne omab poliitilist kaalu; peale naiskunsti ajaloo ammutab ta inspiratsiooni kirjandusest ning teiseringi kauplustest. 2014. aastal pälvis ta aasta noore tekstiilikunstniku preemia ja 2017. aastal Wiiralti stipendiumi.

Seto Talumuuseum kogub, säilitab ja tutvustab seto talutraditsioonidega seonduvat, peamiselt 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest pärinevat materiaalset pärandit. Muuseumis on eksponeeritud terviklik 20. sajandi alguse jõukas seto talukompleks koos kogu sinna kuuluva hoonestusega: elumaja, rõiva- ja viljaait, söögiait, laut, heinaküün, varjualused, meeste töötuba, suitsusaun, sepikoda, potivabrik ehk savikoda ning rehi. Põhjalikuma ülevaate seto talukultuurist aitab saada mitmekesine kogu talupidamis- ja põllutööriistu ning majapidamistarbeid. Lisaks on nähtav rikkalik väljapanek seto naiste käsitööst, käsitöövahenditest ning -materjalide tootmisprotsessist. Talukompleksi piiril asub Tsäimaja, kus on võimalik seto traditsioonilisi toite proovida, kõhtu kinnitada ja jalga puhata.

Eva Mustoneni residentuur muuseumis toimus 11.–24.06.2018
Kunstniku residentuuri toetas ka Värska Veekeskus.Publikuprogramm

03.08.2018 Näituse avamine
16:00 Vestlus kunstnikuga ja residentuuri jooksul kirjapandud juttude ettelugemine
20.08.2018 Kunstibuss Tallinnast ja Tartust. Eva Mustoneni töötuba sõira valmistamisest

Täname: Seto Talumuuseumi kollektiiv, Tsäimaja toimkond, Maarja Uuspõld


Galerii
Eesti keeles