Osalejad 2020/2021

Teade spetembrist 2020: Tegevust on alustanud uus vabaharidusprogramm loovisikutele! 

proloogkooli egiidi all tegevust alustanud vabaharidusprogramm pakub aasta vältel kuuele loovisikule võimaluse koos mentoritega arendada edasi oma loomingulist praktikat.

Augusti lõpus välja kuulutatud osalemiskutsele tuli vastuseks 20 taotlust, proloogkooli piloodis valiti osalema kuus loovisikut: 

Anna Kaarma 

Sille Kima 

Piibe Kolka 

Krista Mölder

Jane Remm

Mart Vainre 

Kõigil osalejatel on juba seljataga kraadide omandamine (kunsti)kõrgkoolidest ning toekas kogemus vabakutselise kunstnikuna. proloogkooli kandideerima õhutas neid vajadus jooksva tagasiside ja kollegiaalse küünarnukitunde järele. Iga osaleja töötab aastase vabaharidusprogrammi raames oma teemaga, valmistudes näituseks, filmiks või alles otsides oma teemale sobivat väljundit. Praeguseks on toimunud kolm kohtumist ning märksõnadeks, mis läbi on käinud, on näiteks laiendatud kino, nahanälg ja digiplastiliin; uuritakse kunstnike ateljeesid Lasnamäel, kuidas kujustada kergust, teiste liikide tajukogemuste edasiandmist jpm.

Aastane vabaharidusprogramm ei anna osalejatele ei diplomit ega tunnistust, kuid loob toetava raamistiku, mille najal enda loomingu arendamisega edasi liikuda, uurimistööd süstematiseerida ning võimaluse seda protsessi jagada. Kord kuus toimuvatel kohtumistel annavad vahepealsele tööle ja tekkinud ideedele tagasisidet arhitektuuriteadlane ja kuraator Ingrid Ruudi, disainiuurija Kai Lobjakas ja kunstikriitik-kuraator Maarin Ektermann, lisaks kogu grupp ning kutsutud külalised; iseseisva töö perioodi aitab järje peal hoida spetsiaalselt välja töötatud nn töövihik. Kohtumispaikadega toetavad algatust erinevad kultuuriinstitutsioonid, näiteks Arhitektuurimuuseum, KAI kunstikeskus, KKEK jt.

proloogkool täidab tühimiku loovisikute jätku-hariduses, otsides vastuseid küsimusele, kuidas hoida end vormis peale kõrgkooli lõpetamist, selle astmete vahepeal või kui ametlik haridussüsteem üldse ei sobi? Elukestev õpe on valdkonnana jagunenud koolituste ning hobihariduse vahel, kuid kumbki suund ei pruugi vabakutselisele loovisikule sobida.

proloogkooli eesmärgiks on uute formaatidega katsetamine täiskasvanu- ja mitteformaalses hariduses, lisaks sellele tegeletakse ka kaasaegse kunsti vahendamisega läbi erinevate projektide, näiteks “Kunstnikud kogudes”, koolituse pakkumisega ja ürituste korraldamisega. Proloogkooli on ellu kutsunud Maarin Ektermann; visuaalse näo on kujundanud Maria Muuk. Aastast vabaharidusprogrammi toetab Ingrid Ruudi ja Kai Lobjaka stipendiumitega Kulka, ülejäänud kulud on algataja kanda.

***

proloogkooli esimese aasta lõpetamine koos "Kaasteeliste" programmiga Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis, juuni 2021 (foto nr 2 Tanja Muravskaja). Loe esimeses lennus osalejate muljeid SIIT.
Eesti keeles