proloogkooli vabaharidusprogrammi I ja II lend

proloogkooli egiidi all tegevust alustanud vabaharidusprogramm pakkus mõlemal aastal loovisikutele võimalust koos mentoritega arendada edasi oma loomingulist praktikat.

proloogkooli esimeses lennus 2020/2021 osalesid Anna Kaarma, Sille Kima, Piibe Kolka, Krista Mölder, Jane Remm ja Mart Vainre.

Loe I lennu tagasisidet SIIT

proloogkooli teises lennus 2021/2022 osalesid Maret Sarapu, Kaisa Maasik, Hedi Jaansoo, Sandra Nuut ja Anna Shkodenko.

Loe II lennu tagasisidet SIIT (kokkuvõte tulekul)

*****

proloogkooli struktuur (klõpsa, et näha suuremalt)


proloogkoolis osalejad leitati mõlemal aastal avatud kutsungiga. Esimesel aastal oli sooviavaldusi 20, teisel aastal 25. Kandideerima olid oodatud nii teemad, millel konkreetne väljund juba teada (näitus, trükis vms) kui ka need, mille puhul polnud kindel, mis neist saama peaks ja kas üldse midagi saab (sai!). 

Septembrist juunini toimus igas kuus kaks kohtumist (esimesel aastal kohtuti üks kord kuus); vahepealset iseseisva töö perioodi aitas järje peal hoida spetsiaalselt välja töötatud töövihik. Iga osaleja pani paika oma eesmärgid ning tööplaani, proloogkoolil oli selle protsessi juures toetav ja struktureeriv roll. 

Aastane vabaharidusprogramm ei andnud osalejatele ei diplomit ega tunnistust, kuid lõi toetava raamistiku, mille najal enda loomingu arendamisega edasi liikuda, uurimistööd süstematiseerida ning võimaluse seda protsessi jagada. Igakuistel kohtumistel andsid osalejate vahepealsele tööle ja tekkinud ideedele tagasisidet püsimentorid Ingrid Ruudi, Kai Lobjakas ja Maarin Ektermann ning kogu grupp. Osalejad said otsustada, keda endale külaliseks kutsuda, esimesel aastal kohtuti Eik Hermanni, Taavi Hallimäe ning Eero Epneriga, teisel aastal oli külaliseks Karin Kahre (külaliste vähesuse taga on eelarveline nappus). Programm tervikuna on olnud väga paindlik, joondudes ühiselt otsustades osalejate soovidest ja vajadustest. Kohtumispaigana rändas proloogkool erinevate kunstiinstitutsioonide vahel - külakorda käidi näiteks Arhitektuurimuuseumis, ARSis, KKEKis, KAIs, ETDMis ning teisel aastal kohtuti palju ka üksteise kodudes.

proloogkool täidab tühimiku loovisikute jätku-hariduses, otsides vastuseid küsimusele, kuidas hoida end vormis peale kõrgkooli lõpetamist, selle astmete vahepeal või kui ametlik haridussüsteem üldse ei sobi? Elukestev õpe on valdkonnana jagunenud koolituste ning hobihariduse vahel, kuid kumbki suund ei pruugi vabakutselisele loovisikule sobida.

proloogkooli eesmärgiks on uute formaatidega katsetamine täiskasvanu- ja mitteformaalses hariduses, lisaks sellele tegeletakse ka kaasaegse kunsti vahendamisega läbi erinevate projektide, näiteks “Kunstnikud kogudes”, koolituse pakkumisega ja ürituste korraldamisega.

Proloogkooli on ellu kutsunud Maarin Ektermann; visuaalse näo kujundas kujundanud Maria Muuk.
Aastast vabaharidusprogrammi toetas Ingrid Ruudi ja Kai Lobjaka stipendiumitega Kulka, ülejäänud kulud on algataja kanda.

*****proloogkooli teise aasta lõpetamine, juuni 2022. Vasakult esimene rida: Sandra Nuut, Anna Shkodenko, Maret Sarapu; teine rida vasakult: Ingrid Ruudi, Maarin Ektermann, Kai Lobjakas, Kaisa Maasik. Pildilt puudub Hedi Jaansoo, kuid Maarin osutab tema teosele. 
*****
proloogkooli esimese aasta lõpetamine koos "Kaasteeliste" programmiga Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis, juuni 2021. Vasakult: Anna Kaarma, Mart Vainre, Jane Remm, Piibe Kolka, Sille Kima, Krista Mölder ja Maarin Ektermann. Pildilt puuduvad Ingrid Ruudi ja Kai Lobjakas. Foto: Tanja Muravskaja
Eesti keeles