Kutse osalema proloogkooli aastases vabaharidusprogrammis!

Sügisel 2020 stardib uus vabaharidusprogramm, mis on mõeldud kunstnikele, disaineritele, arhitektidele, kriitikutele, kuraatoritele jt loovisikutele, kes soovivad tuge iseseisva uurimistööga mõnda neid huvitavasse teemasse sukeldumisel. Oodatud on nii teemad, millel on konkreetne väljund juba teada (näitus, trükis vms) kui ka need, mille puhul pole kindel, mis neist saama peaks ja kas üldse midagi saab.

Septembrist juunini toimuvatel igakuistel kohtumistel annavad osalejate vahepealsele tööle ja tekkinud ideedele tagasisidet Ingrid Ruudi, Kai Lobjakas ja Maarin Ektermann, lisaks kogu grupp ning kutsutud külalised; vahepealset iseseisva töö perioodi aitab järje peal hoida spetsiaalselt välja töötatud nn töövihik. Iga osaleja paneb paika oma eesmärgid ning tööplaani, proloogkoolil on selle protsessi juures toetav ja struktureeriv roll.

  Loe pikemalt proloogkooli kohta SIIT

Algatus lähtub siinsetest tühikutest täiskasvanute nn jätkuhariduses – kuidas hoida end vormis peale kõrgkooli lõpetamist, selle astmete vahepeal või kui ametlik haridussüsteem üldse ei sobi? Elukestev õpe on valdkonnana jagunenud koolituste ning hobihariduse vahel, kuid kumbki suund ei pruugi vabakutselisele loovisikule sobida. Lisaks on kaasajal loomulikult lõputu nn teadmiste-buffee võimalus, kuid tohutust hulgast vabalt kättesaadavatest loengutest, podcastidest, e-kursustest jms on ühel tavalisel lihtsurelikul siiski üsna keeruline endale süstemaatilist teadmistekogumit kokku panna. 

proloogkool ühendabki nö DIY lähenemise täiskasvanute jätkuvale enesetäiendamisele, pakkudes samas raamistiku, mis on nii piisavalt paindlik kui ka nõudlik osalejate panuse suhtes. Õppekava, hindeid ja tunnistusi ei ole. Garantiisid, et õppimine kui selline üldse aset leiab, samuti mitte – see, mida iga osaleja proloogkooli aastasest vabaharidusprogrammist saab, sõltub tema enda valmidusest sellele oma elus ruumi teha ning kaasa töötada. Kuid lubada saab, et selle aasta jooksul mõtlevad süvenenult iga osaleja ning tema teemaga kaasa kogenud kolleegid disaini-, arhitektuuri- ja kunstivaldkonnast. Otsime koos!

  Küsimuste, kommentaaride ja ettepanekutega kirjuta palun maarinektermann@gmail.comPüsimentorid

Maarin Mürk/Ektermann on kunstitöötaja, kes tegeleb kaasaegse kunsti, rohkem ja vähem eksperimentaalse hariduse, kunstikriitika jms teemade vahel kokkupuutepunktide loomisega. Tema viimased suuremad projektid on koos Mary-Ann Talvistuga „Kunstnikud kogudes”, Sigrid Viiri soolonäituse "Võltspuhkaja" kureerimine EKKMis ning koos Henri Hütiga kultuurielu mõningaid rituaale ümbermõtestav RESKRIPT Kanuti Gildi SAALi egiidi alt. Igapäevaselt töötab ta Eesti Kunstiakadeemias üldteooriaainete keskuse juhataja ja lektorina ning juhib Klassikaraadios kord kuus eetris olevat saadet Kunstiministeerium (koos Indrek Grigoriga). 

Ingrid Ruudi on arhitektuuriajaloolane, kuraator ja kriitik, kelle uurimisvaldkondadeks on arhitektuur ja avalik ruum 20. sajandi teisest poolest tänapäevani, kunsti ja arhitektuuri kokkupuutepunktid ning ruumilise keskkonna feministlikud aspektid. Tema suuremateks kuraatoriprojektideks on olnud “Gaasitoru” Veneetsia arhitektuuribiennaalil (2008), linnainstallatsioonide festival LIFT11 (2011, koos Margit Arguse, Margit Aule ja Maarin Ektermanniga), uurimuslikud näitused “Ehitamata. Visioonid uuest ühiskonnast 1986–1994” (2015) ja “Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile” (2019) Eesti Arhitektuurimuuseumis ning Dénes Farkasi isiknäitus “How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques” (2017) Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Hetkel töötab ta EKA Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis teaduri ja lektorina. Vt lähemalt ingridruudi.ee.


Kai Lobjakas on kunstiajaloolane ja kuraator ning Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi juht. Ta on olnud mitme nii Eesti kui rahvusvahelise näituse kuraator, uurinud ja kirjutanud nõukodude ja kaasaegsetest Eesti disaini ja tarbekunstipraktikatest, pidanud loenguid disainist. Ta on disainimuuseumide võrgustiku AAD liige ning on rahvusvahelise muuseumide nõukogu ICOM tarbekunsti- ja disainimuuseume koondava komitee ICDAD esimees.


Tingimused

Töökeel: eesti
Osalejate arv programmis: 6
Osalejad ei tohi õppida eeloleval õppeaastal üheski kõrgkoolis

Vabaharidusprogrammis osalemine on tasuta, kuid osalejatelt oodatakse, et neil oleks eeloleval aastal võimalik osaleda vähemalt 90% proloogkooli kohtumistest, teha kohtumiste vahepeal iseseisvat uurimistööd ning täita esitlusteks nn töövihikut.


Taotlusvorm

Täida taotlusvorm (leitav ka sellelt lingilt) hiljemalt 11.09.2020.

Laekunud taotluste põhjal teevad osalejate valiku Ingrid Ruudi, Kai Lobjakas, Maarin Ektermann ning Maria Muuk.


proloogkooli algataja on Maarin Ektermann (
maarinektermann@gmail.com)
proloogkooli visuaalse näo on kujundatud Maria Muuk
proloogkool tänab Kulkat (Ingrid Ruudi ja Kai Lobjaka stipendiumid) ning STLi uurimisresidentuuri, mis on inspireerinud antud programmi väljatöötamist!