"Kunstnikud kogudes" viies näitus avanes 12. 07.2018 - Jass Kaselaan esitles oma täiendust "Inimese pea" Saaremaa muuseumis. 

Saaremaa Muuseumis toimunud residentuuri jooksul oli kunstnik Jass Kaselaanel võimalus
väljastpoolt tulijana vaadelda ja kogeda ühe Eesti vanima muuseumi igapäevaelu ja köögipoolt. Selle tulemusena tekkis tal selge, lausa pildiline kujutlus muuseumist kui omalaadsest mälust, mis on täidetud eriilmeliste mälestustega.

Üldjoontes võib muuseumit vaadelda ühiskondliku mäluna, mis oma olemuselt sarnaneb
inimese omale. Muuseumis hoitavad eksponaadid omandavad seeläbi mälestuste tähenduse.
Mälestused on kui meelde jäänud või ka üles tähendatud mälupildid. Nii on ka eksponaadid
kui meenutused sündmustest, aegadest, isikutest... Sarnaselt mälestustele on mõni eksponaat
olulisem ja mängib enesemääratluses tähtsamat rolli – teist peetakse seevastu ebaoluliseks.

Saaremaa Muuseumi kogudega tutvudes köitsid Kaselaant enim eksponaadid/mälestused, mis on jäänud tagaplaanile, unustusse või ei sobitu üheselt määratlustesse. Talle kui skulptorile
osutus tähelepanuväärseimaks TTÜ Kuressaare Kolledži arheoloogiliste kaevamiste käigus
leitud dolomiidist objekt. Oma kogu ja iseloomulike tunnuste poolest meenutab leidobjekt
dolomiidist inimese pead. Ilmselgelt ei pärine dolomiitkuju iidsetest aegadest ega oma selget
ajaloolist või kunstilist tähendust, mis muuseumi vaatenurgast muudab objekti väärtuse
eksponaadina kaheldavaks.

Tundes huvi minevikulisuse vastu, võtab kunstnik endale mälestuste arheoloogi rolli. Nii
tegeleb Kaselaane ekspositsiooni ideeline pool mälu, mäletamise, määratlemise, unustamise
ning teiste üldinimlike nähtustega, mis kontsentreerunult kerkivad esile just muuseumi
kontekstis.

Näitus jääb avatuks kuni 31.08.2018.

Näitusega seotud üritused:

12. juulil

Ajakava neljapäeval, 12. juulil, koos Arhitektuurimuuseumi ning EV100 kunstiprogrammi näitusega Virtsus:

Kell 8 Väljasõit Tallinnast (praam 10.15–10.45)

Kell 12–14.30 „Avatud majadeˮ ekskursioon Kuressaares (max 20 osalejat)

Kell 14.30–15.30  Lõuna

Kell 15.30 Ekskursioon Saaremaa Muuseumis (peavarahoidja Priit Kivi)

Kell 17  Jass Kaselaane näituse avamine ja vestlus kunstnikuga

Kell 18  Start Virtsu (praam 19.20–19.47)

Kell 20  Maria Aua ja Aivar Tõnso näituse avamine Virtsus

Kell 21  Buss tagasi Tallinna

Tuusik arhitektuuri- ja kunstipäevale Kuressaarde ja Virtsu maksab 18 eurot.

Registreerumine: ev100@cca.ee või telefonil 510 9125.


31. augustil
Näituse finissage

Täname:
Priit Kivi, Garel Püüa, Taniel Vares, Terje Nepper, Eesti Kultuurkapital

Jass Kaselaan (1981)

...on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ning Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonna magistratuuri. Hetkel jätkab ta õpinguid Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas. Kaselaane loomingu keskmes on peamiselt suuremahulised skulptuuri-, heli- ja ruumiinstallatsioonid. Kaselaan on pälvinud Köler Prize’i peapreemia (2014), Kristjan Raua nimelise kunstipreemia (2014) ja Anton Starkopfi stipendiumi (2011). (tekst siit)


Saaremaa Muuseum

Kuressaare piiskopilinnus, mida rahvasuus kutsutakse ka Kuressaare lossiks, on rajatud 14. sajandil. Tänapäeval paikneb kindluses Saaremaa Muuseum. Püsinäitus Saaremaa ajaloost asub ülakorruse ristikäigus ja kahes suures saalis. Lähiajaloo püsinäitus koosneb kahest osast: 2005. aastal valminud väljapanek “Saaremaa 1939–49” paikneb Kuressaare linnuse kirdetiiva kolmes saalis ja 2011. aastal valminud väljapanek “Saaremaa 1950–94” paikneb linnuse Kaitsetorni neljal korrusel. Saaremaa Muuseumi loodusosakonnas saab külastaja ettekujutuse Saaremaa aluspőhjast, kliimast ja rannikust.

KODULEHT
FACEBOOK


Jass Kaselaane residentuur muuseumis toimus 15. — 28. veebruaril 2018.
Kunstniku residentuuri toetas ka Arensburgi Restoran Kuressaares.