Eesti Vabariik 100 kunstiprogrammi kuuluv projekt "Kunstnikud kogudes" viib kokku kümme Eesti nüüdiskunstnikku ja (väike)muuseumit üle Eesti, eesmärgiga lõimida kogukondi, tõmmata tähelepanu kultuuripärandile ning pakkuda selle mõtestamiseks ja kaasajaga sidumiseks uusi viise.

Projekti raames viibivad kunstnikud muuseumi juures kõigepealt nö siseresidentuuris, tutvudes muuseumi ajaloo, kujunemise, igapäevase toimimise ning kogudega. Selle tulemusena pakuvad kunstnikud välja ajutise sekkumise muuseumi püsiekspositsiooni või muuseumi kogude uudse tõlgendamise: kunstnikud korraldavad ümber olemasoleva püsinäituse (või käsitlevad muul moel muuseumi kogusid), lisades sinna teoseid nii kogudest kui enda või teiste loomingust vms. Peale väljapaneku avamist käivitub ka haridus- ja publikuprogramm ning kunstnikul on kohustus olla nö näitusevalves, suhelda vahetult publikuga ning viia läbi näitust tutvustavaid ringkäike. Kunstniku loodud sekkumised võivad olla ajutised, kuid koostöö eriti hea õnnestumise korral ka pikaajalised.

Kunstnike vaade pakub kõrvalpilgu ja täienduse nendele lugudele, mida muuseum on otsustanud oma kogude ja ekspositsiooni kaudu jutustada. Vastuvõtvatele muuseumitele pakub see võimaluse dialoogis kunstniku ning korraldustoimkonnaga arutada oma muuseumi ees seisvaid väljakutseid, projekt vahendab neile uusi ideid ja kontakte, millega ehk ka edasi minna; kunstnikud omakorda on saanud kogemuse töötada kunstivälja tavapärasest kontekstist kaugemal ning õppida tundma ühte muuseumit tema loomulikus elukeskkonnas. Projektid, kus kunstnikud töötavad muuseumi kollektsioonidega või arhiivides, on rahvusvaheliselt kaasaegse kunsti praktikates üsna levinud, kuid Eestis on see projekt esimene sellises mastaabis kunsti- ja muuseumimaastikku lõimiv algatus.

Projekti veab proloogkool, omaalgatuslik platvorm, mis toob kokku kaasaegse kunsti ja mitteformaalse hariduse.

Projektijuhid on kunstiteadlased ja haridustöötajad Maarin Ektermann ja Mary-Ann Talvistu (Kumu kunstimuuseumist), projekti graafiline disainer on Viktor Gurov.

Rohkem infot: 

maarinektermann at gmail com
marytalvistu at gmail com 

või telefonilt 

+372 55 52 0882

Leia meid Facebookist - kõige operatiivsem infokanal kogu projekti kohta: 
https://www.facebook.com/kunstnikudkogudes/

Instagramist:
#kunstnikudkogudes #artistsincollections #ev100kunstiprogramm


Täname Darja Andrejevat projektile kaasa-aitamast Narva-Jõesuu suunal!
Täname Karl Kipperit abi eest kodulehe timmimisel!
Täname Eve Anijärve tõlkeabi eest!